North India Tour Rajasthan Tour

18 Days / 17 Nights
Delhi, Shekhawati, Bikaner, Osian, Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Pushkar, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Gwalior, Orchha, Khajuraho, Varanasi and Delhi

  Day 1 - Arrival in Delhi

 • Delhi Airport Arrival

  North India Travel

  Around Midnight arrival in Delhi.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 2 - Delhi - Shekhawati

 • Shekhawati

  North India Travel

  Shekhawati Region.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 3 - Shekhawati - Bikaner

 • Junagarh-Fort_Bikaner

  North India Travel

  Junagarh Fort, Bikaner

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 4 - Bikaner - Osian - Jaisalmer

 • Osian

  North India Travel

  Jaisalmer via Osian

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 5 - Jaisalmer

 • jaisalmer_jain-temple

  North India Travel

  Jain temple

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 6 - Jaisalmer - Jodhpur

 • Mehrangarh-Fort-jodhpur

  North India Travel

  Mehrangarh Fort

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 7 - Jodhpur - Ranakpur - Udaipur

 • jain-temple-ranakpur

  North India Travel

  Jain Temples, Ranakpur.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 8 - Udaipur

 • Sahelion-Ki-Bari_udaipur

  North India Travel

  Sahelion-Ki-Bari, Udaipur.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 9 - Udaipur - Pushkar

 • varanasi_temple

  North India Travel

  God Brahma, Pushkar Travel.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 10 - Pushkar - Jaipur

 • city-palace_jaipur

  North India Travel

  City Palace, Jantar Mantar.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 11 - Jaipur

 • hawa-mahal

  North India Travel

  Hawa Mahal, Laxmi narayan Mandir.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 12 - Jaipur - Fatehpur Sikri -

 • Fatehpur-Sikri

  North India Travel

  Fatehpur Sikri

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 13 - Agra - Gwalior - Orcha

 • taj-mahal

  North India Travel

  The Taj Mahal, Agra Fort.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 14 - Orcha - Khajuraho

 • Delhi Airport Arrival

  North India Travel

  Khajuraho

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 15 - Khajuraho - Varansi

 • varanasi

  North India Travel

  varanasi

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 16 - Varanasi

 • varanasi_temple

  North India Travel

  Varanasi Temple

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 17 - Varanasi - Delhi

 • Delhi Airport Arrival

  North India Travel

  Varanasi to Delhi.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 18 - Delhi

 • red_fort_delhi

  North India Travel

  Old Delhi. Include red fort, old city, Jama Masjid, "Kutab Minar"

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info