Rajasthan Grand Travel

18 Days / 17 Nights
Delhi, Shekhawati, Bikaner, Osian, Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Pushkar, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Gwalior, Orchha, Khajuraho, Varanasi and Delhi

  Day 1 - Arrival In Delhi

 • Delhi Airport Arrival

  Rajasthan Grand Travel

  Midnight arrival in Delhi.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 2 - Delhi - Shekhawati

 • Shekhawati

  Rajasthan Grand Travel

  Shekhawati Region.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 3 - Shekhawati - Bikaner

 • Junagarh-Fort_Bikaner

  Rajasthan Grand Travel

  Junagarh Fort.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 4 - Bikaner - Osian - Jaisalmer

 • Delhi Airport Arrival

  Rajasthan Grand Travel

  Jaisalmer via Osian

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 5 - Jaisalmer

 • jaisalmer_jain-temple

  Rajasthan Grand Travel

  Jain Temple, Sam Dunes and Sunset Point, Jaisalmer.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 6 - Jaisalmer - Jodhpur

 • Mehrangarh-Fort-jodhpur

  Rajasthan Grand Travel

  Mehrangarh Fort, Jaswant Thada.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 7 - Jodhpur - Ranakpur - Udaipur

 • jain-temple-ranakpur

  Rajasthan Grand Travel

  The Ranakpur Jain Temple.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 8 - Udaipur

 • Sahelion-Ki-Bari_udaipur

  Rajasthan Grand Travel

  Sahelion-Ki-Bari.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 9 - Udaipur - Pushkar

 • Triangle_pushkar

  Rajasthan Grand Travel

  God Brahma Temple, Pushkar.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 10 - Pushkar - Jaipur

 • jantar_mantar-jaipur

  Rajasthan Grand Travel

  The Pink City Jaipur, Jantar Mantar.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 11 - Jaipur

 • hawa-mahal

  Rajasthan Grand Travel

  The Hawa Mahal, The Famouse Amber Fort.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 12 - Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra

 • Fatehpur-Sikri

  Rajasthan Grand Travel

  Fatehpur Sikri.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 13 - Agra – Gwalior – Orcha

 • taj-mahal

  Rajasthan Grand Travel

  The Taj Mahal, Agra Fort.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 14 - Orcha - Khajuraho

 • Khajuraho

  Rajasthan Grand Travel

  Khajuraho Tenple

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 15 - Khajuraho - Varanasi (by air)

 • Delhi Airport Arrival

  Rajasthan Grand Travel

  The Laxmana Temple, Evening flight to Varanasi.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 16 - Varanasi

 • varanasi_temple

  Rajasthan Grand Travel

  Varanasi Temple

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 17 - Varanasi - Delhi (by air)

 • Delhi Airport Arrival

  Rajasthan Grand Travel

  In Afternoon we fly from Varanasi to Delhi.

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info
 • Day 18 - Delhi - Back Home

 • Jama_Masjid_Delhi

  Rajasthan Grand Travel

  Red fort, Old city, Jama Masjid, "Kutab Minar".

  Include:
  • Vechil
  • Hotel
  • Breakfast
  + more info